Naszym klientom oferujemy !

- roboty ziemne, nasypy i wykopy
- układanie torów kolejowych i żurawi, suwnice i inne
- remonty torów kolejowych i żurawi, suwnice i inne
- układanie rozjazdów kolejowych
- remonty rozjazdów kolejowych
- odwodnianie torów i rozjezdni
- przejazdy kolejowe


Z naszych usług skorzystali m.in.:
Cukrownia Lewin Brzeski, Cukrownia Otmuchów, Elektrownia Opole,
Elektrociepłownia Opole, Zakłady Wapiennicze Górażdże,
Metalchem Opole, Cementownia Opole

Roboty kolejowe

Wszystkie prawa zastrzeżone. AIDA