O firmie !

Działalność firmy rozpoczęła się na początku lat osiemdziesiątych, a dokładnie w 1983 r. Początkowo firma nosiła nazwę Zakład Usługowy Remonty Bocznic Kolejowych i swoją działalnością świadczyła usługi w zakresie serwisu i budowy:
- bocznic kolejowych,
- rozkładów kolejowych,
- robót ziemnych (nasypy, wykopy),
- roboty drenarskie (odwodnienia), itd.

Pierwszym zleceniem jaki otrzymał zakład było wykonanie prac na terenie ‘Cukrowni Wróblin’ znajdującej się w Lewinie Brzeskim, kolejne zlecenia firma otrzymywała od ‘Fabryki Wyrobów Metalowych’ mieszczącej się w Osiowcu, itp. W tamtym okresie firma największe zlecenia otrzymała od ‘Elektrowni Opole’, w której prace wykonywała przeszło przez pięć lat, ‘Cementowni Górażdże’, gdzie czas świadczenia usług trwał ponad trzy lata oraz ‘Elektrociepłownia’, w której prace zajęły półtora roku. Początki lat dziewięćdziesiątych i następujące przemiany gospodarcze w kraju spowodowały zastój w budownictwie przemysłowym, rezultatem czego było wstrzymanie dotychczasowej działalności. Prezes firmy postanowił rozpocząć nową działalność w innym segmencie gospodarki. Wynikiem tej decyzji było wejście w spółkę z.o.o. Posiadając środki finansowe, zasoby siły roboczej i sprzęt podjęto się uruchomienia zakładu do przetwarzania drzewa. Budowa nowego przedsiębiorstwa trwała półtora roku i w lipcu 1994 r. rozpoczęła swoją działalność pod nazwą ‘Holzman II’.

W ramach pozycji, którą zdobyła na rynku pierwsza firma świadcząca usługi budowlane, przedsiębiorstwo zaczęło odbierać sygnały o stosunkowo niewielkim zapotrzebowaniu na wykonanie usług związanych z robotami kolejowymi. Postanowiono zmienić nazwę z Zakład Usługowy Remonty Bocznic Kolejowych na Zakład Robót Kolejowych z powodu nazwy, która kojarzyła się tylko z remontami boczni, a przedsiębiorstwo dysponowało pełnym pakietem prac w tym zakresie.
Wykreowano przedsiębiorstwo o nazwie Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowo – Handlowy. W roku 2007 Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowo – Handlowe rozszerzyło swoją działalność poprzez:
- tworzenie podtorzy pod suwnice (Urządzenia do manipulacji drewna typu ZEMBROD),
- tworzenie fundamentu pod traki pionowe.

Roboty kolejowe

Wszystkie prawa zastrzeżone. AIDA